Tranås kommun

Om- och nybyggnad av Adelövs reningsverk

Måndagen den 10 juni påbörjas arbetet med om- och tillbyggnad av Adelövs reningsverk.


Tranås kommun, VA-verken, meddelar att man nu startar om- och nybyggnad av
Adelöv reningsverk. Arbetet omfattar såväl grävarbeten som elarbeten och beräknas pågå tre till fyra veckor. Avsikten är att möta dagens krav på uppföljning och kontroll av reningseffekten samt för att bygga bort den öppna hanteringen av avloppsvatten och slam. Valet av reningsteknik har gjorts för att anläggningen ska klara s.k. hög skyddsnivå för miljöskydd, dvs 90 % rening av fosfor.

Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta
VA-verken Peter Krohn, Enhetschef, 0140 – 688 43  / 
peter.krohn@tranas.se

/ VA- och avfallsavdelningenTranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR