Tranås kommun

Omledning av trafik vid Junkaremålsstrand

Publicerad 2021-04-08

Omledning av trafiken vid Junkaremålsstrand förlängs till måndag v 16 på grund av att man vid arbetet upptäckt att en befintlig ledning är skadad av rötter och även den ledningen behöver bytas ut.

Arbetet med Junkaremålen strand etapp 3 påbörjades under december månad 2020 och beräknas slutföras under Juli 2021.

Arbetet innefattar nybyggnation av gata, parkeringar, cirkulationsplats, vändplats samt VA-arbeten.

Arbetet kommer medföra vissa trafikstörningar, därav en avstängning av Östra vägen som medför en omledning av trafik. Från måndag v 7 omleds trafiken från Östra vägen via den nya Sjögullsgatan. Korsningen Junkaremålsgatan / Östra vägen stängs av för trafik på grund av arbetet med ny cirkulationsplats och där sker omledning via Lärkgtan / Körsnärsgatan.

Frågor besvaras av Tranås Kommun projektledare Johanna Moberg, tel 0140-683 43 eller Johanna.sodermoberg@tranas.se

/ Projektavdelningen

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR