Tranås kommun

Ny VA- och avfallschef i Tranås kommun

Den 5 augusti tillträdde Torbjörn Adolfsson som VA- och avfallschef i Tranås kommun. Han kommer närmast från tjänsten som miljöchef i Aneby kommun.

- Det blir en utmaning och utveckling i mitt yrkesliv att gå från miljö och hälsas myndighetsutövning till VA- och avfallsverksamheten, säger Torbjörn Adolfsson.

I början av 2000-talet jobbade han i Tranås kommun, som inspektör på miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Kontakten med Tranås har Torbjörn Adolfsson behållit under sina 13 år som miljöchef i Aneby.

- Vi har drivit flera gemensamma projekt så jag har jobbat nära de ledande positionerna på miljösidan i Tranås kommun.

Han ser fram emot att leda avdelningen som har sin bas i Näckström.

- Vi jobbar ju på politikernas uppdrag och ska bedriva en så effektiv verksamhet som möjligt.

Samhällsbyggnadschef Patrik Karlsson är nöjd med rekryteringen.

- Med Torbjörn i laguppställningen breddar vi avdelningens kompetens. Inte minst blir hans erfarenhet från tillståndssidan viktig i vårt arbete.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR