Tranås kommun

Ny tobakslag från 1 juli ger fler rökfria miljöer

[2019-06-26] Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer och omfattar fler produkter än tidigare.

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. I och med den nya lagen blir det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till.

- Från och med den 1 juli i år blir utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, såsom perronger och bushållsplatser rökfria miljöer, berättar Emelie Lundberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Bygg- och miljöförvaltningen.

Rökförbudet kommer även att gälla för uteserveringar, allmänna lekplatser och vid entréer som allmänheten har tillträde till.

Ansvaret för rökförbudet ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs.

-Det innebär att den som äger eller hyr exempelvis en uteservering eller butik ansvarar för att rökförbudet följs på serveringen och vid entrén. Dessutom ska den som ansvarar för rökförbudet informera om rökförbudet genom att sätta upp tydliga skyltar, ta bort askkoppar och avvisa personer som röker trots tillsägelse, förklarar Emelie Lundberg.

Den nya tobakslagen omfattar inte enbart vanliga cigaretter, utan även rökning av e-cigaretter, vattenpipa och örtprodukter. Syftet med de rökfria miljöerna är framför allt att öka tillgängligheten till allmänna platser så att personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på platsen.


För mer information, kontakta Bygg- och miljöförvaltningens miljö- och hälsoskyddsinpektör.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR