Tranås kommun

Ny tid för datumparkering

[2017-02-02] Nu är det 0-16 som gäller för datumparkering inom Tranås tätort.

Från och med den 1 februari ändrades datumparkeringen inom Tranås tätort till 0-16. Tidigare har det varit 0-17.

Förändringen innebär att du som kommer hem från jobbet mellan fyra och fem på eftermiddagen kan ställa bilen på rätt sida gatan direkt, utan att behöva flytta bilen inför natten. En förbättring både för dig som bor i Tranås och för miljön.

Datumparkering

Med datumparkering menas att mellan 0-16 ska du parkera på gatusida med jämna husnummer dagar med ojämnt datum.

Ett exempel: om du parkerar bilen på gatan den 6 februari och klockan är mellan 0-16, parkerar du på udda husnummer och mellan 16-24 parkerar du på jämna husnummer om du tänker stå kvar över natten.

Reglerna för datumparkering är till för att underlätta underhåll och skötsel av gatorna.

Undantag från den generella datumparkeringen är gatumark i de centrala delarna där det precis som tidigare är parkeringsförbud alla dagar klockan 0-07.

Det kan även finnas andra varianter och då är det alltid skyltningen som gäller.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR