Tranås kommun

Ny gång och cykelväg på Grännavägen

Tranås kommun kommer nu anlägga ny gång och cykelväg längs Grännavägen, sträckan Majorsplan - korsningen vid Ringvägen.

På Grännavägens västra sida kommer en gång och cykelväg att anläggas och på östra sidan enbart en gångväg. Arbetet startar v 40 och beräknas pågå fram till december 2018.  

Under arbetets gång kan framkomligheten vara begränsad. I största möjliga mån kommer arbetet bedrivas på sådant sätt att minsta möjliga obehag uppstår. Vi ber er ha överseende med ovanstående och visa hänsyn när ni passerar oss.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta Tranås kommun, arbetsledare Christoffer Palmér, 0140- 682 57.

/ Gatuavdelningen

 

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR