Tranås kommun

Ny gång- och cykelbana Säbyvägen - Landågatan

Publicerad 2021-05-17

Gatuavdelningen kommer att påbörja arbetet med en ny gång- och cykelbana med passager under vecka 20. Arbetet kommer pågå fram till vecka.28.

Detta kommer medföra ett hinder i ordinarie trafikflöde. Vi ber er respektera sänkt hastighet och de trafikanordningar som ska skydda arbetsplatsen från olyckor.
Observera att gång- och cykelbanor kommer att vara delvis eller helt avstängda i omgångar.

Fotgängare och cyklister från och till Landågatan rekommenderas ta vägen via Spårgatan och Hjälmarydsvägen under tiden byggnationen pågår.
Fotgängare och cyklister från och till Höganloft rekommenderas alternativ väg via Höganloftsvägen och Torpgatan.
För att se utformningsplan klicka på planritning

Frågor besvaras av Tranås kommun, projektledare Joakim Lindh, tel: 0140-681 45

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR