Tranås kommun

Ny gång och cykelbana på sträckan Östra vägen - Bredstorps IP

Publicerad 2021-03-18

Under v 12 påbörjas arbetet med en ny gång och cykelbana från Östra vägen upp till Bredstorps IP.

Som en del av Tranås kommuns cykelstrategi ingår att ge goda förutsättningar för att skapa en så trafiksäker miljö för cyklister och gående som möjligt.

En del i detta arbete är att bygga en ny gång- och cykelbana från Östra vägen upp till Bredstorps IP.

Arbetet beräknas starta vecka 12 och vara färdigställt i slutet av Maj.

Nybyggnationen kommer även innefatta ny asfaltering och belysning på Bäckagatan.

Arbetet kommer innebära vissa trafikstörningar och vi ber att ni visar hänsyn när ni passerar arbetsplatsen.

Frågor besvaras av Tranås kommun, projektledare Johanna Moberg, tel 0140-383 43 eller johanna.sodermoberg@tranas.se.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR