Tranås kommun

Ny förtätningskarta visar hur Tranås kan växa

[2017-02-28] Tranås växer och många bostäder behöver byggas på kort tid. På plan och- byggavdelningen pågår ett intensivt arbete för att få fram mer byggklar mark. En ny digital förtätningskarta visar var nya bostäder kan komma att uppföras.

Skisser på hur de fyra bostadshusen kan komma att ligga i Ekmarkspark

Inom bostadsprojektet Boplats Tranås, som drivs gemensamt av Tranås United och Tranås kommun, råder febril aktivitet. Den säljare som anställdes i somras har så gott som slut på objekt att sälja.

- Intresset för att investera i Tranås är jättestort, säger Tore Lindström projektledare för Boplats Tranås.

Vill förtäta

Regeringen ställer krav Sverigeförhandlingen framförde kravet på 2000 nya bostäder i och med att Tranås blev en stationsort längs med nya höghastighetsbanan. För att klara anspråken behöver ny mark tas fram och centrala Tranås måste förtätas. Samhälls-byggnadschef Bo Horndahl, tillika projektledare för Boplats Tranås, ser många fördelar med förtätning.

- Vi har sammanställt möjligheterna att förtäta i en karta som finns på nätet. Viktigt att ta i beaktning är att kartan visar på möjliga områden, det är inte säkert det blir byggt över allt på grund av tekniska svårigheter eller att politiken tycker annorlunda.

Bostäder i Ekmarkspark

Ett av de utpekade områdena på förtätningskartan är Ekmarkspark där planerna på bostäder har skapat en lokal opinion. Något som både Lindström och Horndahl beklagar.

- Det är synd att vara kritisk mot något innan man har sett skisser på förslaget, säger Bo Horndahl, som anser att oron över att parken går förlorad är obefogad:

- Det är 5 % av parkens totala yta som berörs.

Tore Lindström har tagit del av arkitekternas skisser på de nya bostäderna och han tycker det ser mycket bra ut.

- Arkitekterna har verkligen tänkt till och tar till vara på parkens möjligheter, till exempel planers parkeringsplatser under byggnaderna. Som jag ser det så kommer själva parken att lämnas orörd.

Måste byggas på flera ställen

Delar av kritiken mot bygget i Ekmarkspark har varit att det är bättre att bygga på parkeringen intill Skobes eller på nämndhustomten på Storgatan.

- Det behöver vi också göra, men inte istället för Ekmarkspark där vi har investerare som är beredda att uppföra ett fantastiskt boende, säger Bo Horndahl.

Invånare som är intresserade av hur Tranås kan växa kan surfa in på www.tranasunited.com/boplatstranas Här finns även chans att ställa frågor till projektledningen.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR