Tranås kommun

Nya tomter till försäljning i Norraby fyra

Publicerad 2021-03-31

Tranås kommun har nyligen släppt nya tomter i området Norraby fyra. Tomterna som nu ligger ute till försäljning innefattar 29 småhustomter och 4 tomter för flerbostadshus. Under hösten 2021 planerar kommunen att tilldela tomterna till de som anmält sitt intresse.

Tranås kommun har nyligen släppt tomter i området Norraby fyra. I dagsläget håller tomterna på att förberedas med markarbete och framdragning av el och vatten inför kommande försäljning. Det nya området Norraby fyra kommer att innehålla 29 småhustomter och 4 flerbostadshustomter. För att anmäla sitt intresse för en tomt i området Norraby fyra behöver man först skriva upp sig på intresselistan för småhustomter och därefter meddela sitt intresse för det specifika området. Linda Lorant på tillväxtavdelningen är ansvarig för intresselistan för tomterna.

- Just nu är det ganska många på intresselistan, men vi välkomnar fortfarande nya intressenter och gärna företag som kan tänka sig etablera flerbostadshus på området, förklarar Linda.

Norraby är ett attraktivt bostadsområde som ligger precis intill sjön Sommen. I området finns möjlighet till ett aktivt fritidsliv, så som golfbana, promenadslingor i skogsområden samt möjligheter för bad och båt under sommarhalvåret. I det nya området kommer det också att byggas en ny naturlekplats.

Nya attraktiva boendemöjligheter

Projektet med att skapa nya attraktiva boenden inom Tranås kommun har skett i ett samarbete mellan kommunens tillväxtavdelning och näringslivsbolaget Tranås United. Birger Boström är näringslivschef på Tranås United och han är positiv till det stora intresset för de nya tomterna.

- I Tranås kommuns intresselista för småhustomt finns det 190 personer. Av dessa bor cirka 50 personer i andra kommuner och är alltså potentiella nya tranåsbor. Därför är det roligt att Tranås nu bygger vidare i full fart.

Lämna ditt intresse

Skriv upp dig på intresselistan.

Läs mer om för småhustomterna i Norraby fyra.

Läs mer om att etablera flerbostadshus i Norraby fyra.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR