Tranås kommun

Ny arbetsmarknadsförvaltning ska få fler ut i arbete

Publicerad 2020-12-28

Den 1 januari får Tranås kommun en ny förvaltning; HR- och arbetsmarkandsförvaltningen, som ska arbeta för att personer som idag står en bit ifrån arbetsmarknaden, får stöd och förutsättningar för att komma ut i arbete eller annan sysselsättning.

Bakgrunden till den nya förvaltningen är att Tranås har en hög arbetslöshet, den högsta i Jönköpings län, och att kommunens kostnader för försörjningsstöd är stora. Förutsättningarna för den enskilde att få stöd har också förändrats i och med Arbetsförmedlingens stora omorganisation.

- Vi kommer att arbeta med arbetslöshet med utgångspunkt i det område som kommunen ansvarar för, nämligen försörjningsstöd. Genom att samla all verksamhet som arbetar med arbetsmarknadsfrågor i kommunen, hoppas vi kunna effektivisera vårt arbete och bidra till bättre förutsättningar för den enskilde individen att ta ett steg närmare arbetsmarknaden, säger Gustav Liljenström, chef för den nya förvaltningen.

Att Tranås kommun nu tar ett helhetsgrepp om arbetsmarknadsfrågor och också inbegriper kommunens interna kompetensförsörjning, är en unik satsning för en kommun.

- Vi på Arbetsförmedlingen ser satsningen som något mycket positivt, då vi uppfattar detta som ett sätt att långsiktigt se arbetsmarknadspolitiska åtgärder, inte som en separat del, utan som ett led i sin naturliga kompetensförsörjning, säger Michael Grund, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Jönköping.

HR- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer att innefatta verksamheterna HR, arbetsmarknad och integration, ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI).

Förutom att hitta ett väl fungerande system som ska leda till att fler individer får arbete och egenförsörjning, hoppas Gustav Liljenström på fler positiva effekter.

- Det finns ett tydligt samband mellan sysselsättning och hälsa. Med ett förbättrat system för att nå egenförsörjning, hoppas jag vi kan bidra till en bättre folkhälsa i Tranås, framför allt när det gäller den psykiska hälsan.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR