Tranås kommun

Normstorm Tranås 2020

Publicerad 2020-10-23

Ny digital elevutställning på tranas.se/normstorm. Elever från Holavdesgymnasiet och Sommenbygdens folkhögskola har i ett projekt arbetat med begreppet normer, det vill säga de osynliga regler som styr hur vi människor förväntas vara och bete oss.

Normstorm som koncept är framtaget av Jönköpings kommun och går ut på att eleverna får i uppdrag att ta bilder och skriva texter som för dem är normbrytande och gärna berör de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Utställningen visades i Smatten under Kultur- och regnbågsveckan at the Fringe som pågick 9-18/10.

Varmt välkommen att se den digitala utställningen!

Läs mer om utställningsytan Smatten

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR