Tranås kommun

Lokal lägesbild avseende covid-19 i Socialtjänsten

Publicerad 2020-11-12

Här följer en lägesbild avseende covid-19-situationen i Socialtjänsten i Tranås kommun för vecka 46.

Antalet bekräftade fall av smitta bland befolkningen i Jönköpings län fortsätter att öka och situationen är mycket ansträngd inom regionens verksamheter. Kommunerna får hem personer från slutenvården som är mycket svårt sjuka och i vissa fall rör det sig om personer med konstaterad covid-smitta eller symtom.

Nuläge inom Socialtjänsten i Tranås kommun

Bekräftat covid-19-smittade kunder:

 • Sammanlagt 24 kunder är bekräftat smittade.
 • 9 kunder på särskilda boendet Östanå.
 • 15 kunder inom socialtjänstens LSS-verksamhet (vuxna personer som bor i egna lägenheter).

Sjukfrånvaro bland medarbetare

Sjukfrånvaro behöver inte bero på att medarbetaren är smittad av covid-19, utan all rapporterad frånvaro ingår i rapporten (exempelvis vab, egen sjukdom oavsett vad, frånvaro på grund av familjekarantän).

 • Hemsjukvård: Något förhöjd
 • Hemtjänst: Något förhöjd.
 • Individ- och familjeomsorg: Normal frånvaro.
 • Stöd och omsorg (funktionshinderomsorg): Något förhöjd frånvaro.
 • Särskilt boende: Mycket förhöjd frånvaro på ett boende, normal frånvaro i övrigt.
 • Stora resurser krävs för att arbeta med att hantera provtagning, screening och smittspårning i berörda verksamheter.
 • Kommunens covid-team är aktiverat. De arbetar enbart hos kunder med symtom eller konstaterad smitta. Framförallt i hemtjänsten men även som stöd på särskilt boende.
 • Beredskap finns för att ta emot svårt sjuka kunder med konstaterad covid19-smitta på särskild avdelning.
 • Fortsatt avrådan gäller från besök på alla socialtjänstens boenden (äldreboende såväl som gruppboenden).
 • Enhetschef i beredskap är införd för arbetsledning under kvällar och helger.
 • Erfarenheten visar att coronaviruset är mycket smittsamt och att man inte alltid uppfattar sig som sjuk inledningsvis. Mycket viktigt därför att vi fortsätter att påminna om vikten av att:
  • Hålla avstånd
  • Tvätta händerna
  • Stanna hemma vid minsta tecken på symtom
  • Undvika sociala kontakter utanför hushållsgemenskap och arbetsplats.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR