Tranås kommun

Krisen enar politiken i Tranås

Publicerad 2020-04-02

Med anledning av den rådande situationen i Sverige och världen på grund av den okontrollerade virusspridningen är det nu ytterst viktigt att vi tillsammans agerar och reagerar med förnuft och omtanke.

I Tranås följer vi därför utvecklingen kontinuerligt och agerar efter vad som sägs och beslutas från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Vi springer inte före men ej heller efter, utan förhåller oss till och genomför de beslut som kommer från centralt håll.

De lokala partiföreträdarna har därför enats om att solidariskt ställa sig bakom beslut som fattas och genomförs med anledning av rådande läge. Vi anser, att vi med ett gemensamt sätt att agera bäst gynnar en stabil och långsiktig lösning på problemen som uppstått och kommer att uppstå.

Vi vill också uppmana alla att noggrant följa händelseutvecklingen löpande och förlita sig på den expertis och de rekommendationer som staten beslutar om och inte från alla tips, råd och tyckanden som delges i olika kanaler och som i vissa fall kan vara direkt felaktiga.

Det är också av yttersta vikt, särskilt nu, att man bryr sig om sina medmänniskor och ger en hjälpande hand till alla de som behöver. Det offentliga kommer göra allt som står i dess makt, men extra händer från civilsamhället är mycket välkommet.

Mikael Stenqvist(S), Anders Wilander (M), Björn Forsell(Sd), Mats Antonsson(Kd), Carin Wallin(C), Kew Nordkvist(Mp), Erik Nygårds(L), Karin Sissek(V)

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR