Tranås kommun

Krisberedskapsvecka 8-14 maj

[2017-04-08] I maj arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för första gången en nationell krisberedskapsvecka.  

Foto: Thomas Henriksson, MSB

Syftet är att förbättra människors riskmedvetenhet och att fler ska veta hur de kan förbereda sig för att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. I Tranås kommer krisberedskapen att uppmärksammas fredagen den 12 maj.

- Kom och prata med oss utanför Tranås Direkt, säger Marcus Lindholm, säkerhetssamordnare i Tranås kommun, och tillägger:

- Jag kommer att ha sällskap av kommunens kriskommunikatör och civilförsvarsförbundet. Vi berättar om 72-timmarskampanjen, demonsterar en "krislåda" och svarar på frågor och funderingar om förberedelser inför en kris.

Klarar du dig i 72 timmar?

I Sverige är vi vana vid att ha en bra infrastruktur med el, vatten, mat och värme. Vi tar för givet att det alltid ska fungera med dessa grundläggande funktioner. Men vad gör vi om strömmen slutar fungera eller att vattnet slutar komma ur kranen? Vilket ansvar har vi själva, innan kommunen eller andra myndigheter måste komma till undsättning?

Tranås kommun har skapat en webbsida tranas.se/72timmar med samlad information om vad man bör ha hemma.

- Alla ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris, det är ditt personliga ansvar, säger Marcus Lindholm.

Vad kan hända?

Vad är då sannolikt att vi råkar ut för, vad är realistiskt?

- Vi kan se vad som redan hänt; naturkatastrofer, el och- vattenbortfall, kraftiga störningar i eldistributionen och fall där vatten inte är tjänligt som föda. Det kan också handla om evakuering på grund av naturkatastrofer som skogsbrand eller översvämning. Har du då en färdig "krisväska" samt en i förväg gjord plan för evakuering kommer du vara och känna dig tryggare för hur du ska klara dig och din familj de närmsta dagarna. En evakuering behöver inte betyda att man tillbringar den närmsta tiden i tält eller vindskydd, det är mer sannolikt att du kan ta dig till vänner eller släktingar, säger Marcus Lindholm.

Även kommunen rustar sig

Tranås kommun har varit förskonat från kriser av ovanstående slag, men det skulle mycket väl kunna inträffa även här. Därför håller Tranås kommun på att ta fram planer som ska göra det säkrare för invånarna att klara av en eventuell kris eller en extraordinär händelse. I planerna ingår t.ex. så kallade värmestugor, där det kommer att finnas möjligheter att koppla på reservkraft om det behövs.

- Men även om det kommer att finnas planer som ska underlätta vid en kris, så är det inte alls säkert att alla kan bli tillgodosedda redan från händelsens start, så därför är det viktigt att man försöker se till att man klarar sig de första 72 timmarna, säger Marcus Lindholm.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR