Tranås kommun

Konstaterat fall av covid-19 på äldreboende

Publicerad 2020-11-09

Under helgen har det första fallet av covid-19-smitta konstaterats på Östanå, ett av kommunens äldreboenden. I nära samarbete med Region Jönköpings smittskyddsenhet, vidtar kommunen nu åtgärder för att förhindra att smittan sprids ytterligare.

Det finns en stor samhällsspridning av covid-19, vilken nu även tagit sig in i ännu en del av socialtjänstens verksamhet. Ett omfattande smittspårningsarbete pågår i samarbete med Region Jönköpings smittskyddsenhet i syfte att minska smittspridningen.

– Vi vidtar nu åtgärder för att säkerställa att inte ytterligare smitta sprids inom boendet, säger Lasse Jansson, socialchef.

De berörda personerna är i nuläget isolerade och närstående är informerade om situationen.

– Vi vädjar till alla att respektera avrådan från besök på kommunens samtliga äldreboenden. Det är mycket viktigt att vi alla gör allt vi kan för att förhindra smittspridning, säger Lasse Jansson, socialchef.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR