Tranås kommun

Kommunen välkomnar förslag på bostäder längs Junkis III?

[2018-03-05] Tranås kommun vill se bostäder även på den sista etappen av Junkaremålens strand. En intresseanmälan till byggherrar har nyligen skickats ut.

Intresset för att bygga nedanför Junkaremålsskolan längs med Svartån har varit stort. Bostäderna på etapp I är sålda och står redo för inflyttning. Nyligen blev det klart att Villa Nordic ska uppföra två parhus med sammanlagt 20 bostadsrätter på etapp II. Och nu är det alltså dags att exploatera den sista etappen som består av fem tomter på totalt 8 300 kvm.

- Kommunen väljer att bjuda in till en likadan urvalsprocess som för etapp två. Vi låter intresserade byggherrar lämna in förslag och företaget, eller företagen för det kan bli fler än ett, med bäst helhetslösning tilldelas marken, förklarar Emil Wiklund, key account manager för bostadsprojektet Boplats Tranås.

En av fotbollsplanerna sparas

Emil tillägger att urvalet kommer att ske genom dialog där kommunen och intressenterna bollar idéer, tankar och ritningar.

Även den här etappen bedöms vara ett stort och viktigt projekt som kan intressera många byggherrar. Kommunen vill skapa liv i området som idag är igenväxt till stora delar. I underlaget till byggherrarna trycker kommunen även på vikten att skapa helhet med övriga etapper.

- Man har valt att bevara fotbollsplanen som ligger närmast Junkaremå I övrigt så hoppas vi på blandad bebyggelse med både bostads- och hyresrätter. En antagen detaljplan för området finns redan, säger Emil Wiklund.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR