Tranås kommun

Kommunen säger upp anställningsavtalet med kommundirektören

[2019-08-26] Tranås kommun säger upp anställningsavtalet med kommundirektör Karin Semberg med omedelbar verkan.

I den situation som Tranås befinner sig i och har gjort de senaste två åren, behöver kommunen ta en annan och ny färdriktning. Till tillförordnad kommundirektör har utsetts Bertil Fång, avgående chef för räddningstjänsten, till dess en ny rekryterats. Denna process påbörjas omgående.

Tranås 2019-08-26

Anders Wilander

Ordförande kommunstyrelsen

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR