Tranås kommun

Kommande VA arbete på Katarpsvägen

Tranås kommun kommer att utföra en utbyggnad av det kommunala VA-nätet i del av Katarpsvägen. Arbetet startar vecka 2 och kommer pågå under ca 4 veckor och återställning av asfalt kommer att färdigställas i vår.

Ledningsarbetena

Ledningsarbetena kommer att genomföras genom traditionell schaktning i Katarpsvägen.

Störningar

Arbetet kommer att medföra störningar i trafiken då vi kommer att stänga av berörda sträckor helt och delvis för fordonstrafik. (Se här)
Under arbetet med den nya vattenledning kommer kortare aviserade avbrott i vattenförsörjningen uppstå när omkoppling sker mellan ny och gammal vattenledning.
I övrigt kommer arbetena att bedrivas på sådant sätt att minsta möjliga obehag uppstår för kringboende. Vi ber Er att ha överseende med detta.

Om du har några frågor är ni välkommen att kontakta Tranås kommun Projektledare: Nicklas Ericsson telefon 0140-68343
 

/ VA- och avfallsavdelningen

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR