Tranås kommun

Kommande VA-arbeten på Hättevägen, Sandviksvägen och Älmås udde

Publicerad 2020-10-16

Under maj 2020 påbörjades ett arbete med att förlägga nya VA-ledningar mellan Bäck och Klunken. Efter semestern, v.32 kommer arbetet att påbörjas på Hättevägen, Sandviksvägen och Älmås udde.

För att underlätta för de boende och besökare samt Räddningstjänsten i området kommer en tillfällig väg mellan Smörstorp och Sandvik att öppnas upp. Vägen kommer även att förses med en mötesplats. Det innebär att boende i Smörstorp kan ta den vägen med fordon när Hättevägen är blockerad norr ut. Det innebär även att en del av fastigheterna i Sandvik/Älmås kan ha samma nytta av denna väg när Sandviksvägen är blockerad söder ut.

En tillfällig väg mellan Sandvik och Älmås kommer också att öppnas upp, för att underlätta för de boende/besökare samt Räddningstjänsten i Älmås, se bild nedan.

Tillfällig väg mellan Hättevägen och Sandiksvägen samt tillfällig väg mellan Sandviksvägen och Älmås Udde. Illustration.

För att ytterligare underlätta för trafik i Smörstorp-Sandvik och Älmås under entreprenadtiden ska schaktning ske i etapper där återfyllning skall ske så att trafik kan beträda ytan före påbörjande av nästa etapp. Hela sträckan Smörstorp-Sandvik-Älmås ska vara möjlig att passera för gång- och cykeltrafikanter under entreprenadtiden.

Kommunen kommer löpande uppdatera hemsidan för att boende i området ska kunna informeras om arbetets tidplanering och etappindelning.

Har ni frågor går det bra att kontakta Areti Dahlin, projektledare på Tranås kommun. areti.dahlin@tranas.se
0140-687 55.

Tranås kommun och vår entreprenör Peab Anläggning AB ser fram emot ett bra samarbete under projektet.

Trafikstörningar under vecka 43

Det här händer under vecka 43, följande sträckor kommer vara oframkomliga för trafik och vi ber att de tillfälliga vägarna används enligt information ovan. Skulle oföursedda händelser inträffa så kan sträckan ändras med kort varsel och då uppdateras hemsidan med korrekt information.

Stängt för gående och cyklister!

När vi börjar schakta i tillfälliga vägen mellan Smörstorp-Sandvik på tisdag kommer vi att stänga av sträckan även för gående och cyklister, av den anledningen att det blir för trångt att passera när vi också kommer att spränga där. Arbetet pågår fram till fredag v 43

Sträcka 1 Hättevägen 65 fram till Sandvik , se markering på bild nedan.

Sträcka 2 Sandviksvägen 13 fram till Sandviksvägen 30,32 och 1-28 se markering på bild nedan.

Vår entreprenör Peab har ställt frågan om övertidsarbete för sina VA arbeten utmed Hättevägen. I handlingen till projektet står det att arbete får utföras mellan 06.30 och 18.00 och att tiderna kan ändras efter samråd med beställaren (kommunen)

För att inte hamna i tidsnöd för utsatt slutbesiktningsdag (2020-12-15) önskar Peab ha rätt till att arbeta fram till 20.00 måndag-torsdag. Antal dagar med övertidsarbete per vecka  kommer att ske i den utsträckning som krävs i projektet. Har ni frågor eller synpunkter får ni kontakta Areti Dahlin se kontaktuppgifter ovan.


Uppdaterad av Tranås kommun - Kommunikationsavdelningen

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR