Tranås kommun

Kommande Gatuarbeten på Mjölbyvägen

På uppdrag av Tranås kommuns Gatuavdelning kommer Kanonaden entreprenad AB att anlägga etapp 2 av gång och cykelbana längs Mjölbyvägen, mellan tätortsgränsen fram till Mjölbyvägen 80.  

Cykelbanan anläggs på Mjölbyvägens östra sida se rödmarkering.

Arbetet startar v 39 och beräknas pågå fram till december 2018 och färdigställas under våren 2019. I samarbet med Tranås Energi AB utförs även belysningsarbete och fiberkabeldragning.

Arbetet kommer att medföra störning i trafiken då vi kommer att stänga av berörda sträckor helt eller delvis för fordonstrafik. I övrigt kommer arbeterna att bedrivas på sådant sätt att minsta möjliga obehag uppstår. Vi ber er ha överseende med detta och visa hänsyn när ni passerar arbetsplatsen.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta Tranås kommun, Projektledare Nicklas Ericsson 0140-683 43.

/ Gatuavdelningen

 

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR