Tranås kommun

Kokningsrekommendationen upphör i Tranås kommun

[2019-08-15] Tranås kommun häver nu kokningsrekommendationen i Tranås kommun. Resultatet av de vattenprover som tagits visar att kvaliteten på dricksvattnet är normal. Dricksvattnet behöver inte längre kokas och kan nu användas som vanligt.

Tisdag den 13 augusti drabbades vårt ledningsnät av en vattenläcka till följd av en avgrävd vattenledning i samband med ett fjärrvärmearbete. Under pågående reparationsarbete upptäcktes att det lokalt kunde förekomma ett kraftigt undertryck i dricksvattennätet. Då vi ej kunde säkerställa kvaliteten på dricksvattnet innebar det att vi gick ut med en kokningsrekommendation av det kommunala dricksvattnet i Tranås kommun. Vi har nu provtagit vattnet på ett flertal ställen och analyserna visar på en normal dricksvattenkvalitet.

/Tranås kommun

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR