Tranås kommun

Inspirationsdag för grundskolans pedagoger

[2017-12-21] Den 8 januari anordnas en inspirationsdag med temat; inkluderande lärmiljö, för alla personal inom grundskolan.

Temat Inkluderande lärmiljö är kopplat till kommunens övergripande mål; ökad utbildningsnivå samt till skolvisionen; Kommunens skolor är platser som ger barn trygghet, och skapar goda lärmiljöer. En skola där alla är med. Dagen inleds med ett seminarium som hålls av Urika Ahlqvist, föreläsare inom hjärnforskningens senaste rön.

Specialist på hjärnan

- Ulrika är pedagogen som har specialiserat sig på vår viktigaste råvara; hjärnan. Efter flera år som förskollärare och lärare sprider hon nu ordet om hjärnforskning, berättar Malin Lindberg utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen i Tranås kommun.

Efter förmiddagsfikat får medarbetarna lyssna till Joanna Lundin som ska tala om inkluderande förhållningssätt.

- Joanna är pedagog och verksam i Huddinge kommun. Hon har bland annat skrivit boken ”En skola som fungerar- för alla”. Joanna vill inspirera till att påbörja en skolutveckling där fler elever får en lyckad skolgång. Föreläsningen kommer att innehålla praktiska tips på hur man som pedagog tillämpar ett inkluderande förhållningsätt i klassrummet, säger Malin Lindberg.

Dansmatte

Under sista punkten på förmiddagens schema är det två lokala karriärlärare, Susan Lantz och Annika Lindholm Tejfors, som ska presentera sitt inkluderande projekt; Dansmatte. Efter lunch är det sedan rektorerna och speciallärarnas tur att inspireras. Då av Mara Alodi, professor vid Stockholms universitet, som har forskat i ämnet inkludering i skolan.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR