Tranås kommun

Inspirationsdag för fritidshemmens pedagoger

[2017-12-21] Inför nästa läsår är det extra stort fokus på fritidshemmen i Tranås. Den 15 januari hålls en inspirationsdag för all personal med Lars Gustafsson, erfaren pedagog och skolledare som har stor kunskap om fritdshemmens verksamhet

Malin Lindberg är utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen i Tranås kommun.

- Inspirationsdagen har fokus på inkludering och förmågan att möta stora barngrupper. Syftet är att ge medarbetarna inspiration och motivation samt några konkreta verktyg för att tillsammans förbättra fritidshemmets verksamhet så att fler elever når målen.

Svenska fritidshem - en förebild

Fritidshemmet uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Malin Lindberg berättar att forskare i bland annat Sydkorea tittar på vad Sveriges modell när det gäller såvl skola som fritids.

- Vi har inte de bästa Pisa-resultaten, men fritidshemmen skapar kreatvia människor som bidrar till att utveckla vårt samhälle och så det inte ut i exempelvis Sydkorea.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR