Tranås kommun

Ingen smitta av covid-19 på Tranås äldreboenden

Publicerad 2020-08-14

Sedan utbrottet av coronapandemin i våras, har inga bekräftade fall av covid-19 förekommit inom Tranås kommuns äldreboenden.

– Att vi klarat oss så bra beror på flera olika faktorer. Framför allt vill jag lyfta fram våra duktiga, engagerade medarbetare, som har förstått vikten av att följa de basala hygienrutinerna, avstå från sociala kontakter på fritiden och stanna hemma från arbetet när man är sjuk, säger Lena Hägg-Råsberg, sektionschef inom äldreomsorgen.

Äldreomsorgen i Tranås var väl rustade och hade bra rutiner när pandemin bröt ut i Sverige. Redan i höstas gjordes en stor insats då hygienombud utbildades. Dessa ombud har som uppgift att följa upp och kontrollera att alla medarbetare på avdelningen följer hygienrutinerna.

En annan gynnsam faktor för Tranås har varit tiden. Verksamheten hann förbereda sig och starta ett covidteam samt utbilda all personal i hur skyddsutrustningen ska användas.

Det nationella besöksförbud som infördes på alla äldreboenden har varit viktigt, menar Lena Hägg-Råsberg.

– Vi har tagit besöksförbudet på allvar och inte tillåtit anhöriga att ta promenader med våra kunder. Vi har istället erbjudit digitala möten och säkra mötesplatser där man kan träffas utomhus. Att de sociala kontakterna och aktiviteterna varit så begränsade har naturligtvis varit påfrestande för alla. Vi är så tacksamma att alla anhöriga, kunder och medarbetare visat så stor acceptans och hjälpts åt för att vi ska lyckas tillsammans.

Nu väntar en intensiv höst. Verksamheten väntar på besked från Regeringen i slutet av augusti om ett eventuellt fortsatt besöksförbud som i så fall innebär utmaningar att hitta former för säkra mötesplatser även när det blir kallare.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR