Tranås kommun

Informationsutskick angående avloppsstopp

Publicerad 2020-12-22

Har du under dagen fått information i din brevlåda om att inte spola ner trasor och våtservetter i toaletten? Detta beror på att kommunen har kontinuerliga problem med stopp i avloppsledningsnätet i området där du bor.

Att spola rätt är lätt - endast kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i toaletten.

I vissa områden i Tranås tätort har kommunen problem med stopp i avloppsledningsnätet. Problemen beror på att skräp så som våtservetter, hushållspapper, textil- och papperstrasor spolas ner i avloppet.

Skräpet sätter stopp i ledningarna vilket kan medföra grävarbeten, oönskade utsläpp till miljön och ökade kostnader för oss på kommunen och för dig som vattenanvädare.

Den enda pappersform som går att spola ner i avloppet är toalettpapper. Annat papper, så som hushållspapper och våtservetter, löses inte upp i vattnet och orsakar istället stopp.

Vi vill därför be om din hjälp att spola rätt - bara kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i toaletten.

Tack för din hjälp!

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR