Tranås kommun

Information om VA arbete

[2018-03-14] Nu påbörjas arbetet med nya VA ledningar till fastigheterna Nötskrikan 8 och 10.

Arbetet påbörjas v 11 och beräknas pågå 3-4 veckor. Under arbetstiden kommer framkomligheten på Forsgatan och Industrigatan att påverkas. Vi ber om översende och arbetar för så minimala störningar som möjligt.

 

/ VA- och avfallsavdelningen  

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR