Tranås kommun

Information om skolavslutningar i grundskolan med anledning av Covid-19

Publicerad 2020-04-17

Grundskolans sommaravslutningar påverkas av den rådande coronasituationen.

Samtliga grundskolors skolavslutningar i juni kommer att ske klassvis, och det blir inga gemensamma samlingar. Vårdnadshavare kommer inte heller att erbjudas att vara med på klassens avslutning oavsett om avslutningen sker inomhus eller utomhus.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR