Tranås kommun

Information om Junkaremålens strand etapp 3

Publicerad 2020-12-10

Arbetet med Junkaremålens strand etapp 3 kommer att påbörjas under december månad 2020 och beräknas slutföras under juli 2021.

Arbetet innefattar nybyggnation av gata, parkeringar, cirkulationsplats, vändplats samt VA-arbeten enligt bilden ovan. Arbetet kommer att medföra vissa trafikstörningar.

Forcit Consulting har fått i uppdrag av Tranås kommun att upprätta en riskanalys med förslag till kontrollåtgärder vid packnings- och schaktningsarbeten samt att utföra för- och efterbesiktningar. Uppdraget omfattar inventering av byggnader, anläggningar och övriga installationer inom ett område med cirka 30-100 meters radie från arbetsområdet. Forcit Consultiong kommer att kontakta alla berörda fastighetsägare.

Frågor besvaras av Tranås kommun, projektledare Johanna Moberg, 0140-683 43 eller johanna.sodermoberg@tranas.se.

 

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR