Tranås kommun

Höjdgatan avstängd pga rörbrott

Vi har ett brott på en dagvattenledning i gatan på Höjdgatan i Sommen.

Reparation kommer ske under onsdagen den 14 augusti och torsdagen den 15 augusti och under denna period kommer södra delen av Höjdgatan att vara avstängd.

Brottet påverkar INTE vattenförsörjningen.

Har ni frågor så kontakta Thomas Ivarsson, 0140 - 688 84.

/ VA- och avfallsavdelnigen

 

 

 

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR