Tranås kommun

Halkvarning via sensorteknik

Publicerad 2021-01-05

Sensorer som mäter snödjup och varnar när det är halka. Nu testas ny teknik på flera håll i kommunen för att öka säkerheten och effektivisera gatuunderhållet.

En gata där det snöar i ett bostadsområde.

Tranås kommun är igång och provar sensorstyrd teknik. I höstas monterades en antenn upp på Storgatan 52 och nu har sensorer installerats på ett par gator för att i ett testprojekt kunna mäta snödjup och vägtemperatur samt luftfuktighet.

- I detta testprojekt har vi inför vintersäsongen installerat sensorer i asfalten för att mäta vägtempraturen och satt upp sensorer för att mäta luftfuktigheten. Tanken är att vi sedan ska kunna få sms-larm när blixthalka uppstår på vägbanan. Slår testprojektet väl ut kommer vi att titta på möjligheten att installera dessa sensorer på fler ställen runtom i kommunen, säger Björn Gustafsson, trafikingenjör på Gatuavdelningen.

Sensorstyrd teknik, eller internet of things, som tekniken ofta kallas, är ett sätt att kunna effektivisera och förenkla inom många olika verksamheter. Genom sensorinformation kan kommunen agera på rätt sätt vid rätt tillfälle och spara tid och pengar.

- Det här testprojektet är ett bra exempel där ny teknik kommer tranåsborna till nytta. Målet är ökad säkerhet ute på våra gator och ett kostnadseffektivt gatuunderhåll. Just nu provar vi oss fram i liten skala för att lära oss tekniken, men på sikt tror jag att smarta prylar med uppkopplade sensorer kan vara en stor del i att lösa ekvationen för att bibehålla en fungerande välfärd, säger Gustav Flogén, digitaliseringschef.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR