Tranås kommun

Grön infrastruktur diskuterades med länsstyrelsen

[2017-12-14]Tranås och Aneby kommuner träffar idag länsstyrelsen i Stadshuset för att diskutera grön infrastruktur, frilufsliv och berörda miljömål.

Länsstyrelsen har, tillsammans med andra organisationer både i och utanför länet, under 2016 och 2017 arbetat med underlag och åtgärdsförslag för grön infrastruktur och friluftsliv samt berörda miljömål. Den gröna handlingsplanen är ute på remiss och kommunerna i länet har fram till den 9:e februari på sig att lämna synpunkter.

Hur kan vi samverka för att uppnå målen?

Den 14 december gästade representanter från länsstyrelsens miljömålssekretariat och uppdragen för grön infrastruktur samt friluftsliv, Tranås för att presentera materialet, diskutera innehållet och svara på eventuella frågor. För att uppnå en god grön infrastruktur, miljömålen och friluftsmålen krävs det ett långsiktigt och strategiskt arbete. Hur det ska göras på bästa sätt? Under dagen diskuterades även det strategiska miljöarbetets ledning, styrning, organisation och uppföljning i kommunen.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR