Tranås kommun

Grännavägen gång och cykelbana

Med start den 10 juni kommer Tranås kommuns gatuavdelning att fortsätta arbetet med återställning av Majorsplan samt påbörja etapp 3 av cykelbanan längs Grännavägen.

Med start den 10/6-2019 kommer Tranås kommuns gatuavdelning att fortsätta arbetet med återställningen av Majorsplan, beräknad tid ca 1 vecka.(se bild, grön linje)

När arbetet i Majorsplan är färdigt kommer man att riva befintlig trottoar på Grännavägens östra sida med start från korsningen Ringvägen - Grännavägen (Se bild, gul linje.)

Arbetet med gång och cykelbana längs med Grännavägen kommer ske från Ringvägen och norrut fram till korsningen Grännavägen - Griftegårdsgatan. (se bild, blå linje) Den nya gång och cykelbanan kommer likt tidigare att bli 4m bred.

I samarbete med Tranås Kommuns parkavdelning utförs även plantering av ytor i Majorsplan.

I samarbete med Tranås Energi utförs även belysningsarbeten.

 

VA-arbeten

I samband med arbetet av ny gång och cykelbana kommer även några mindre VA-åtgärder att utföras, berörda fastighetsägare får vidare information i god tid innan arbeten påbörjas.

Arbetena kommer att bedrivas på sådant sätt att minsta möjliga obehag uppstår för kringboende. Vi ber er att ha överseende med detta.


Kontaktpersoner Tranås kommun

Om du har några frågor är ni välkommen att kontakta Tranås kommun
Platsansvarig/Arbetsledare: Christoffer Palmér 072-1461128.
Byggledare: Nicklas Ericsson telefon 0140-68343

/ Gatuavdelningen

 

 
Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR