Tranås kommun

Gatuavstängning pga VA arbete

Del av Sveagatan stängs av from 190820 pga VA arbete.

Sträckan som berörs är Sveagatan mellan korsningen Sveagatan / Ekbergsgatan och Sveagatan / Torsgatan. Arbetet startar tisdagen den 20 augusti och beräknas pågå en kortare tid. Vi meddelar så snart avstängningen upphör.

Frågor besvaras av VA- och avfallsavdelningen, Thomas Ivarsson 0140- 688 84.

/ VA- och avfallsavdelningen

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR