Tranås kommun

Fritidsaktiviteter för barn och unga återupptas

Publicerad 2021-01-22

Från och med 25 januari kommer Tranås kommun återigen att öppna sina inomhuslokaler för föreningsverksamhet som vänder sig till barn och unga upp till och med 16 år.

Regeringen meddelade i en presskonferens under torsdagen att det nu är det möjligt att återuppta idrotts-, fritids och kulturaktiviteter för barn födda 2005 eller senare. Med anledning av Regeringsns nya rekommendationer, har Tranås kommun, tillsammans med övriga kommmuner i Jönköpings län efter samråd med regionens smittskyddsläkare och RF-SISU Småland, beslutat att återigen möjliggöra inomhusaktiviteter för föreningsverksamhet.

- Föreningarna ska fortsatt förhålla sig till Folkhälsomyndighetens restriktioner och genomföra aktiviteterna på ett smittsäkert sätt, vilket bland annat innebär att hålla avstånd till varandra, utföra aktiviteterna i mindre grupper och byta om och duscha hemma, säger Eva Hanzén, kultur- och fritidschef.

Av den nya pandemilagen framgår det också att varje lokal kommer att kunna ta emot ett begränsat antal deltagare. Det kommer att framgå i varje kommunal lokal hur många som får vistas där samtidigt. Omklädningsrummen kommer att vara fortsatt stängda förutom simhallens omklädningsrum.

Ishallen och simhallen kommer också att öppnas för föreningsverksamhet.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR