Tranås kommun

Förorenad mark vid pendelparkering utreds vidare

Publicerad 2021-02-04

I höstas upptäcktes föroreningar i marken i samband med arbetet att utöka pendelparkeringar. Just nu analyseras provtagningar som tagits i marken och det är dagsläget fortsatt oklart när byggnationerna av parkeringsplatser kan upptas igen.

En ung kvinna arbetar med att plantera en blomma och två män står i bakgrunden.

Projektet att utöka pendelparkeringen vid stationen stoppades i höstas då föroreningar i marken påträffades. Provtagningar har genomförts och nu förs en dialog med Trafikverkets miljöspecialist för förorenade områden. Nästa steg är att genomföra ytterligare provtagningar. I dagsläget är det oklart när projektet att bygga nya parkeringsplatser kan återupptas och hur stor försening det innebär. Mer information publiceras här på webbplatsen efter hand.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR