Tranås kommun

Företagsklimatet står sig bra i öppen jämförelse

[2017-04-25] Med ett Nöjd-kund-index på 79 placerar sig Tranås på plats 12 bland landets deltagande kommuner när företagsklimatet har jämförts.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör årligen en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, som sammanställs i rapporten ”Öppen jämförelse av Sveriges företagsklimat”. I år var det fjärde gången jämförelsen gjordes och 147 kommuner och 7 gemensamma förvaltningar deltog.

- Den här jämförelsen ser vi som ett internt verktyg i vårt arbete att ständigt förbättra kommunens service till företagen, säger Tore Lindström, vd på Tranås United.

Jämförelsen visar vad som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på inom myndighetsområdena; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. En helhetsbedömning ligger sedan till grund för måttet NKI.

Tranås över medel nationellt

Nationellt sett är de flesta företagare nöjda med kommunernas service. Det genomsnittliga NKI-resultatet 2016 ligger på 70. Tranås NKI hamnade på 79 vilket placeras oss på plats 12 i Sverige. Högst NKI har kommunerna Sunne och Bromölla med 82.

Inom de olika delområdena varierar resultaten. Högst NKI får Tranås på området livsmedelskontroll med ett NKI på 82. Tranås lägsta NKI, 68, får området bygglov. När det gäller brandskydd och serveringstillstånd var svarsfrekvensen så låg att ett NKI inte kunde fastställas. Den totala svarsfrekvensen bland företagen i Tranås var 27 %.

 

Länk till hela jämförelsen...

Tranås resultat i tidigare öppna jämförelser...

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR