Tranås kommun

Förberedelserna inför det första digitala sammanträdet med kommunfullmäktige

Publicerad 2021-02-18

Den 22 februari är det dags för Tranås kommunfullmäktiges första digitala sammanträde. För att mötet ska fungera felfritt har det skett en hel del förberedelser och flera förvaltningar i kommunen har varit involverade för att sammanträdet ska kunna genomföras digitalt.

Kommunfullmäktiges ordförandeklubba

På grund av de rådande omständigheterna med covid-19 kommer kommunfullmäktigesammanträdet den 22 februari ske helt digitalt. Flera förvaltningar har varit involverade i förberedelserna inför mötet, bland annat har dataavdelningen haft i uppdrag att uppdatera nästan 40 datorer från Windows 7 till Windows 10. Detta för att alla ska ha möjlighet att använda sig av programvaran Microsoft Teams, vilket är det system som kommer användas för att kunna genomföra ljud- och bildöverföring i realtid. Teams kan också visa 49 personer samtidigt på skärmen och i kommunfullmäktige är det 41 ledamöter. För att det digitala sammanträdet ska ha samma struktur som livemötet, kommer ytterligare en programvara behöva användas, Meeting. Eva Klahr är kommunsekreterare och förklarar funktionen med programvaran Meeting.

- Systemet Meeting används när ledamoten begär ordet och replik, röstar ja eller nej i en omröstning och anmäler jäv. Ledamoten ser talarlistan och kan följa med i dagordningen. Detta för att upprätthålla strukturen i det digitala sammanträdet men också verka för en god rättssäkerhet.

Mötet sänds från stadshuset

Kommunfullmäktiges presidium leder mötet ifrån stadshuset. På plats i stadshuset finns också mötesadministrationen som består av flera olika kompetenser. Bland annat kommer personal från Mediacenter, som sköter sändningen, att vara på plats och även personal från dataavdelningen för att se till att de tekniska bitarna fungerar.

- Men vi kommer självklart upprätthålla restriktionerna för den personal som är på plats i stadshuset, förklarar Eva.

Digitala kommunfullmäktige – en pandemilösning?

Gunnel Lind är kommunfullmäktiges ordförande och hon ser både för- och nackdelar med det digitala kommunfullmäktigesammanträdet.

- Digitala kommunfullmäktige är för mig en pandemilösning. Min personliga uppfattning är att fysiska kommunfullmäktige är att föredra, men självklart inte under dessa tider. I framtiden kanske de digitala lösningarna gör att fler personer vågar engagera sig politiskt.

Lärdomar från sammanträdet

Nämnderna kommer att genomföra digitala sammanträden innan kommunfullmäktigesammanträdet och Eva ser detta som ett bra tillfälle att dra lärdomar ifrån.

- Det blir en lärande tid och en period framåt där folk behöver vara flexibla och kanske ha lite extra tålamod. Vi anställda gör vårt allra yttersta för att få de digitala politiska sammanträdena att fungera.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR