Tranås kommun

Eftermiddagsaktiviteter i Stoeryd

Publicerad 2020-02-26

Med start vecka 10 kör flera fritidsaktiviteter igång i Stoeryd. Läxhjälp, fotboll och häng står på schemat -med målet att öka den sociala integrationen och trivseln i området.

Projektet Hemma i Storeryd är ett av kommunens integrationsprojekt som syftar till att öka
delaktigheten och engagemanget bland hushållen. Utbildning, social sammanhållning och hälsa står i fokus. Under flera eftermiddagar i veckan kommer Blå huset, som rustats upp under vintern, att fungera som samlingsplats för aktiviteterna.

- Att starta upp eftermiddagsverksamhet har varit ett önskemål från många. Att kombinera läxläsning med att röra på sig ger så många hälsovinster, säger Agnetha Karlsson, folkhälsosamordnare i kommunen.

Flera olika föreningar är delaktiga i projektet. Tranås fotbollsförening och Tranås BoIS Bandy
kommer att hålla i fotbollsträning två eftermiddagar i veckan. Vill man ha hjälp med läxor eller
svenska språket finns Studieförbundet ABF på plats med en flerspråkig en dag i veckan. För den som inte vill sporta eller läsa läxor kommer Blå huset att vara öppet för spel, häng och fika i Frälsningsarméns regi.

Ytterligare ett syfte med projektet är att öka kunskapen om sortering av hushållsavfall i området. I Blå huset kommer det att finnas information om hur gröna påsen fungerar och hur man sorterar sitt avfall.

- Vi hoppas att en ökad känsla av delaktighet och mer kunskap ska leda till att hushållen vill vara med och bidra till en ökad trivsel och trygghet i området, säger Agnetha Karlsson.

 

Veckoprogram i Blå huset fr om v 10:


Måndagar klockan 14:30 – 16:00

Vi spelar fotboll ute eller inne beroende på väder med Tranås Fotbollsförening och Tranås BoIS
Bandy.

Tisdagar klockan 17:00 – 19:30
Flerspråkiga ledare från studieförbundet ABF hjälper vuxna och barn med läxor.

Onsdagar klockan 14:30 – 17:30
Välkomna till eftermiddagshäng med läxhjälp. Du som går i åk 2 – 5 kan komma och få hjälp
med läxor eller spela spel, leka och ha roligt tillsammans med andra barn och oss ifrån Frälsningsarmén. Enkelt mellanmål serveras när du kommer.

Torsdagar klockan 14:30 – 16:00
Vi spelar fotboll ute eller inne beroende på väder med Tranås Fotbollsförening och Tranås BoIS
Bandy.

I Blå huset finns även information och hjälp att få om hur du sorterar ditt avfall.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR