Tranås kommun

Distansundervisning för gymnasie- och vuxenutbildning

Publicerad 2020-03-17

Tranås kommun följer Regeringens rekommendation för skolan och har beslutat att från och med imorgon, onsdag den 18 mars, bedriva kommunens gymnasie- och vuxenutbildning på distans tills vidare. Åtgärden syftar till att bromsa spridningen av det nya coronaviruset.

Beslutet innebär ett förändrat arbetssätt för lärare och elever.

Elever inom gymnasiet och vuxenutbildningen förväntas arbeta med skolarbete, men hemifrån, enligt de instruktioner som lärarna ger. Kommunikation med lärare sker i först hand genom SchoolSoft och skolans andra lärplattformar, frågor tas av respektive mentor.

Informationen uppdateras löpande på tranas.se.

/Cecilia Axelsson
Skolchef

Information till elever och vårdnadshavare:

  • Elever inom gymnasiet och vuxenutbildningen förväntas arbeta med skolarbete, men hemifrån, enligt de instruktioner som lärarna ger.
  • Kommunikation sker i först hand genom SchoolSoft och skolans andra lärplattformar.
  • Elever inom vuxenutbildningen arbetar hemifrån så långt det är möjligt. Vidare information kring olika studievägar kommer via rektor ola Nordell.
  • För elever som ej har svenska som modersmål sker information genom modersmålslärarna alternativt genom SFI-lärarna.
  • Gymnasiessärskolan har sin ordinarie undervisning ons-fre i avvaktan på vidare besked.
  • Pågående APL fortsätter veckan ut.
  • Elever som har svårigheter med digitala lösningar hemifrån kontaktar Marie Hagman (kontaktuppgifter finns på SchoolSoft och på Holavedsgymnasiets hemsida)
  • Elever uppmanas ta med sig nödvändigt skolmaterial hem.
  • Sjukanmälan, när deltagande via distansutbildning inte kan ske, görs via SchoolSoft.
  • Vid frågor, kontakta mentor.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR