Tranås kommun

Delar av Åsens hagar behöver saneras

[2017-04-26] Under det omfattande projekteringsarbetet på Åsens hagar har man upptäckt en förorening på den före detta brandövningsplatsen. En utredning har inletts av Miljö & hälsa.

Ämnet som har påträffats i marken är PFOS och kommer från brandsläckningsmedel. Tranås kommun vill vara säker på att marken som säljs till kund är helt riskfri och därför har man anmält upptäckten till Miljö & hälsa, så att nödvändiga åtgärder kan vidtas.

Det är totalt ni tomter som kommer att påverkas av det kommande saneringsarbetet, vilket innebär en försening av byggstarten med minst sex månader. Marken där hästgårdar är planerade samt tomterna nummer 8 – 14 är inte förorenade och tidplanen påverkas inte.

Kommunen kommer att stå för saneringskostnaderna.

Har du frågor? Kontakta mark- och exploateringsansvarig telefon: 0140-681 65

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR