Tranås kommun

Bra samarbete för lugn skolavslutningshelg

Publicerad 2020-06-23

Tranås kommuns samverkansgrupp som består av polis, räddningstjänst, socialtjänst, skola samt kultur och fritid, upplever att både ungdomar och föräldrar tog sitt ansvar för att det skulle bli en lugn, rolig och minnesvärd skolavslutning och student.

Under fredags- och lördagskvällen samlades samverkansgruppen på Epic, dit också några föräldrar anslutit. Svenska kyrkan deltog med personal och Brunnsparkskyrkan ställde upp sin kafébuss på torget för att finnas som lugnande inslag dessa kvällar. Räddningstjänsten hade en bil som patrullerade i Tranås och gjorde nedslag på platser där ungdomar samlas.

- Både ungdomar och föräldrar vi träffade bekräftade att de sett vårt budskap på Facebook eller andra medier, där vi uppmanade att ta sitt föräldraansvar och ha koll på vad deras ungdomar gör på kvällen. Vi upplever att de flesta ungdomar hade tider att passa och att de under kvällen hade kontakt med sina föräldrar, säger Johan Gustavsson, familjepedagog på Tranås kommun.

Gruppen uppger att många av de fester som arrangerades verkar ha varit kontrollerade och trevliga. Men att det tyvärr anordnades en del fester som upplevdes som stökiga, där minderåriga hade tillgång till mycket alkohol och där föräldrar upplät sina hem eller hjälpte sina ungdomar att ordna fester utan att sedan finnas med eller på något sätt ta ansvar för vad som skedde.

- Vi upplever en liberal inställning till alkohol för dessa minderåriga ungdomar och föräldrar vittnar om att en del köper ut alkohol till sina barn, trots att de är under 20 år. Vi har under våren följt fester i bygdegårdar och klubbstugor där någon vuxen stått bakom men inte styrt upp eller övervakat, vilket ibland lett till fester som urartat med konsekvenser som skadegörelser, droger, fylla och utsatthet, säger Johan Gustavsson.

Sammanfattningsvis är kommunens samverkansgrupp nöjd med resultatet av skolavslutningshelgen och uppmanar föräldrar att ha fortsatt koll på sina ungdomar så att de får en härlig sommar att minnas.

Vid frågor, funderingar eller behov av stöd kan föräldrar och ungdomar ringa till verksamheten Vilja, tel. 076-724 46 81.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR