Tranås kommun

Beläggningsarbeten vecka 37

Publicerad 2020-09-07

Under vecka 37 kommer beläggningsarbeten att ske på följande gator och GC-banor

Den 7/9 beläggningsarbeten på Vårbackavägen, Ådala samt på Gång- och cykelbanan vid Östra vägen/Kraftgatan.

Från den 8/9 till och med den 9/9 beläggningsarbete på Norraby udde. Parkera inte på området, utan på Norrabyvägen under tiden arbetet pågår.

Den 10/9 beläggningsarbete på Dämsängsgatan och på Gång- och cykelbana mot Svartåleden.

Från den 10/9 till och med den 11/9 beläggningsarbete på Bondegatan.

Ovanstående turordning kan komma att ändras beroende på väderlek.

Under tiden arbete pågår kommer det att vara begränsad framkomlighet och vi ber er att visa hänsyn och om möjligt välja en annan väg.

För upplysning och information kontakta Gatuavdelningen, Björn Gustafsson, 0140-686 84.

/Gatuavdelningen

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR