Tranås kommun

Beläggningsarbeten i centrala Tranås

[2017-06-07] Sommartid är den period då beläggningar ses över på gator, gång- och cykelvägar. Från och med den 12/6 kommer asfaltering ske i centrala Tranås.

Med start veckorna 24 och 25 kommer det att utföras beläggningsarbeten (fräsning och asfaltering) på följande gator:

 • Storgatan på delen mellan Ydrerondellen och Klockareplan
 • Falkgatan delen mellan Storgatan och Östra Järnvägsgatan
 • Ängarydsgatan delen mellan Framnäsgatan och ABC-rondellen
 • Hermelinsgatan delen mellan Sveagatan och Vasagatan
 • Vasagatan delen mellan Hermelinsgatan och Floragatan
 • Dalagatan vid farthinder i anslutning till Östra Kimarpsvägen

På Storgatan kommer möjligheten att parkera på ovan nämnda sträcka att vara begränsad/förbjuden under framförallt vecka 24.

På följande gator kommer toppbeläggning (asfaltering) att utföras:

 • Torpgatan
 • Vriggebovägen
 • Höjdgatan på delen mellan Mossebovägen och Ydriagatan
 • Dammgatan
 • Stengatan
 • Väderkvarnsvägen
 • Sandhulevägen

Tidplanen för ovanstående arbeten bygger på att vädret inte sätter käppar i hjulen, vid regnväder kommer arbetena att senareläggas.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR