Tranås kommun

Bekämpning av sjögull i Tingshusdammen

Publicerad 2021-04-27

En bekämpningsinsats av sjögull påbörjas månadsskiftet april/maj i Tingshusdammen. En fjärdedel av dammens totala sjögullsbestånd ska täckas med flytande ramar och ljustät duk, med målet att skugga ut och bekämpa denna del av beståndet under en växtsäsong.

Bildtext: Fotograf Peter Olsson Scholz, Länsstyrelsen Kronobergs län

Ramarna monteras över den södra delen av beståndet och skapar ett sammanhängande ljustätt flak. Ramar och duk tas upp när växtsäsongen är slut, sen höst.

Länsstyrelsens inventering av sjögull

Länsstyrelsen i Jönköpings län genomförde en inventering av sjögullsbestånden i Tranås kommun sommaren 2020. Bestånden längs Svartån har länge varit kända för kommunen, men ett antal bestånd ute i Sommen var nya. Kommunen står inför ett omfattande arbete att minska vidare spridning, begränsa och bekämpa sjögullet.

Kommunen har, framförallt i Tingshusdammen och hamnområdet, försökt bekämpa/begränsa sjögullsbestånden under många år tillbaka. Metoder så som bottentäckning av råghalm och armeringsnät samt att ”klippa” och samla upp växtdelar har bl.a. genomförts men utan långsiktigt bestående resultat. De senaste två åren har kommunen slutat att slå av sjögullet med vetskapen att denna metod, trots försök att samla upp alla växtdelar med läns, kan riskera att ytterligare sprida växtdelar som kan etableras längre ner i vattendraget och därmed orsaka vidare spridning.

Beviljat LOVA-bidrag 2021-2024

Efter Länsstyrelsens inventering av sjögull i Tranås sommaren 2020 rekommenderas att begränsa spridningen med sjögullets källa som utgångspunkt, vilket i Tranås är beståndet Tingshusdammen.

Det är utifrån denna rekommendation kommunen har sökt och blivit beviljad LOVA-bidrag från Länsstyrelsen i Jönköpings län för att bekämpa sjögull i Svartån. Kommunen avser i detta beviljade LOVA-projekt att bekämpa sjögull i Tingshusdammen genom övertäckning. Metoden har visat sig framgångsrikt kunna bekämpa sjögull i andra vattenförekomster.

LOVA-projektets mål är att i möjligaste mån minska beståndet i Tingshusdammen och i bästa fall helt utrota förekomsten på denna plats samt begränsa risken för spridning nedströms till Svartån och Sommen.

Etappindelning för bekämpningen

Förekomsten i Tingshusdammen är den högst upp belägna i Svartånsystemet i Tranås kommun. Den totala ytan sjögull i Tingshusdammen är uppskattad till ca 8000 kvm. Utifrån ekonomiska, tidsmässiga och organisatoriska aspekter samt för att möjliggöra en bekämpningstakt som bedöms effektiv är bekämpningen planerad att utföras i fyra etapper där 1/4 av dammens sjögullsbestånd täcks över varje säsong. Detta innebär ca 2000kvm som täcks per år under fyra års tid.

Den första etappen, som ska utföras växtsäsong 2021, innebär att sjögullsbeståndet i Tingshusdammens södra del (beståndets början uppströms) börjar bekämpas. Etapp 2, 3 och 4 sker sedan succesivt norrut (nedströms).

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR