Tranås kommun

Avstängning pga arbeten på Kanalgatan 

From 190415 och ca 4 veckor framåt kommer en kort sträcka av Kanalgatan vara avstängd för genomfartstrafik.

Det är sträckan mellan korsningen Forsgatan / Kanalgatan och korsningen Torsgatan / Kanalgatan som kommer stängas av för genomfartstrafik medan vi genomför VA arbeten i Kanalgatan.  

Frågor besvaras av Tranås Kommun, Projektavdelningen, Jan Olsson, tel 0140-68623

/ VA- och avfallsavdelningen  

 

 

 

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR