Tranås kommun

Återvinningspromenaden på ÅVC:n

Publicerad 2020-09-29

Här kan du läsa de rätta svaren på tipspromenaden som pågick under klimatveckan på Norraby Återvinningscentral.

Under klimatveckan arrangerade Norraby återvinningscentral en återvinningspromenad med 12 kluriga frågor om bland annat återvinning och avfallets påverkan på klimatet. Här avslöjar vi de rätta svaren.

Missade du promenaden? Än är det inte försent att pröva dina kunskaper :) De rätta svaren står direkt efter varje fråga, så scrolla ner sakta så du bara ser en fråga i taget och utmana vänner och familj i återvinningskunskap!

Fråga 1

Det är inte lätt att veta hur allt ska sorteras. Ibland ändras också vad olika sopor räknas som. Därför finns sortering.nu/tranas. Vad heter kommunens digitala ”hjälpreda” för att sortera rätt?

1. Tranåsappen      X. Sorteringsguiden      2. Sorteringsappen


Rätt svar: X. Sorteringsguiden

 

Fråga 2

Plast som hamnar i naturen försvinner inte utan delas bara upp i mindre och mindre delar. En av källorna till mikroplaster i naturen är nedskräpning. Vilken sopa innehåller plast?

1. Cigarettfimp      X. Snus        2. Bananskal

 

Rätt svar: 1. Cigarettfimp

 

Fråga 3

För att producera våra kläder går det åt både vatten och kemikalier. Hur stor är vattenförbrukningen för att tillverka ett par vanliga jeans?

1. 55 liter    X. 4 600 liter   2. 20 300 liter

 

Rätt svar: X. 4 600 liter

 

Fråga 4

Idag ökar andelen kartonger i takt med att internethandeln ökar. På ÅVC:n lämnas wellpapp och pappersförpackningar i olika containrar. Varför då?

1. De är olika stora      X. För att pappersförpackningarna har tryckta bilder      2. De består av olika träfiber som man vill hålla isär

 

Rätt svar: 2. De består av olika träfiber som man vill hålla isär

 

Fråga 5

Invasiva främmande arter ska sorteras som brännbart, istället för trädgårdsavfall. Detta för att förhindra att de sprids vidare. Vilket alternativ innehåller inte invasiva arter?

1. Gul skunkkalla & parkslide     X. Jättebalsamin & sjögull      2. Gullris & maskros

 

Rätt svar: 2. Gullris & maskros

 

Fråga 6

I kommunens nya avfallsplan ligger stort fokus på att få hela kommunen att klättra uppåt i avfallstrappan. Avfallstrappan har även ett annat namn, vilket?

1. the Way of Waste      X. Skräpstegen      2. EU:s avfallshierarki

 

Rätt svar: 2. EU:s avfallshierarki

 

Fråga 7

Metaller kan återvinnas hur många gånger som helst. Aluminium kräver mycket energi att framställa från naturen. När man istället återvinner aluminiumet, hur mycket energi sparar man då?

1. 50 %      X. 75 %    2. 95 %

 

Rätt svar: 2. 95 %

 

Fråga 8

Ett helt nytt symbolspråk för sopsortering lanserades den 1 juli 2020. De nya symbolerna finns med på frågorna i den här återvinnings-promenaden. För vem är symbolerna framtagna?

1. Alla nordiska länder     X. Sverige       2. Stockholm

 

Rätt svar: 1. Alla nordiska länder

 

Fråga 9

En mobiltelefon väger bara några hundra gram. När du lämnar din gamla mobil till återvinning används metallerna till nya produkter. Hur mycket ”osynligt avfall” uppkommer när en ny mobiltelefonen tillverkas utan återvunnet material?

1. 4 kg         X. 27 kg        2. 86 kg

 

Rätt svar: 2. 86 kg

 

Fråga 10

När vi målar använder vi ofta vattenbaserad färg och penslarna kan då rengöras i vanligt vatten. Färgburkar och penselvatten lämnas som farligt avfall på ÅVC:n. Varför får du inte hälla ut färgen i avloppet?

1. Ledningens yta tål inte att färgas       X. Mikroorganismerna som renar vattnet på
reningsverket kan dö     2. Handfatet blir missfärgat

 

Rätt svar: X. Mikroorganismerna som renar vattnet på reningsverket kan dö

 

Fråga 11

Fett som hamnar i avloppet leder till slut till stopp i ledningsnätet. Med fett-tratten är det enkelt att samla upp fettet och lämna in det till återvinning. Vilken vanlig rengöringsprodukt kan tillverkas av återvunnet fett?

1. Såpa       X. Diskmedel       2. Fönsterputs

 

Rätt svar: 1. Såpa

 

Fråga 12

Tranås och många andra kommuner i landet har antagit en avfallsutmaning att minska mängden mat- och restavfall med 25% till 2025. Hur många kg per person och dag ska vi klara för att nå målet?

1. 0,2 kg       X. 0,4 kg        2. 0,8 kg

 

Rätt svar: X. 0,4 kg

 

Utslagsfråga

Hur många timmar under 2019 var Norraby ÅVC öppen för besökare?

 

Rätt svar: 2629 timmar


Grattis till er som vunnit!

Grattis till er som kryssade flest rätt på återvinningspromenaden under klimatveckan. Vinnarna får ett meddelande på sms till det nummer som ni lämnat på tipslappen.

Vinst 1-2: presentkort Vår butik

Vinst 3-5: termos

Vinst 6-7: kaffemuggTranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR