Tranås kommun

Är du utvald av SCB?

[2018-08-31] I dagarna har omkring 1000 slumpade personer i Tranås kommun fått ett förbrev från Statistiska Centralbyrån (SCB), med inloggning till medborgarundersökningen 2018.

 

I förbrevet finns inloggning till nätet där årets enkät finns. Om du är en av de utvalda, men inte vill svara på frågorna digitalt, kommer SCB att skicka hem en pappersenkät i början av september.

Flera språk

Webbenkäten går även att besvara på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns även på arabiska, men då behöver du kontakta SCB. Mer information om detta finns på arabiska i förbrevet.

Över 100 kommuner

I årets omgång deltar 111 kommuner i Sverige och totalt kommer omkring 130 000 personer ingår i urvalet. Svaren är viktiga för Tranås kommun i det ständiga arbetet att göra Tranås till en bättre plats att bo, leva och verka på. Om du är en av de utvalda hoppas Tranås kommun att du vill bidra genom att besvara enkäten!

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR