Tranås kommun

Ängarydsskolans elevhall evakueras

Publicerad 2020-02-10

Ängarydsskolan har under en längre tid haft innemiljöproblem. AB Tranåsbostäder har genomfört flera åtgärder i hela byggnaden.

Då tidigare vidtagna åtgärder i elevhallen inte gett avsett resultat har Tranåsbostäder i samråd med skolledningen och skolchef beslutat att evakuera elevhallen samt cafeterian. Tranåsbostäder kommer omgående inleda arbetet med att hitta orsaken till problemet.

För att säkerställa arbetsmiljön för elever och personal kommer huskroppen med elevhall att vara avskild från övriga byggnadsdelar.

När undersökningen genomförts kommer mer information om hur lång evakueringen blir.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR