Tranås kommun

Äldre aktiveras med hjälp av ny teknik

Publicerad 2021-02-09

Kan digitala verktyg vara ett sätt att minska ensamheten och stimulera äldre på våra särskilda boenden? Ja, nu testar äldreomsorgen och demensteamet i Tranås kommun nya sätt för att aktivera äldre och dementa.

Tre personer med visir spelar spel på ett bord.

- Vi arbetar hårt för att stimulera de boende. Många är har sjukdomar med minnesproblematik och saknar sina anhöriga. Inte minst det senaste året har inneburit ensamhet för många äldre, men vi arbetar för att hitta nya sätt som kan fungera också på längre sikt, säger Åsa Evernäs, demenssamordnare i Tranås kommun.

Genom bidrag både från Ingvar Kamprads stiftelse och staten, har äldreomsorgen kunnat investera i ett interaktivt verktyg som kallas Tovertafel. Med golv och tak som spelyta, kan de äldre exempelvis sätta ihop en födelsedagstårta, mata fåglar eller sopa löv. Spelen finns med olika nivå av interaktion och kan därför fungera för alla, även för den som inte kan prata eller har en synnedsättning.

- Vi ser tydligt att våra äldre tycker om det här. Med spelets hjälp kan vi fånga de som kanske inte kan prata. På deras kroppsspråk ser vi tydligt att de stimuleras, berättar Åsa Evernäs.

Åsa poängterar att spelen inte är tänkta som ett tidsfördriv och att de endast används kortare stunder på dagen de dagar de boende själva vill. Det handlar främst om att tillgodose ett stimulansbehov på ett nytt sätt.

Med hjälp av bidragen har äldreomsorgen också kunnat investera i stimulanskassar med olika typer av aktiveringsmaterial, spel och böcker som används i verksamheten. På det särskilda boendet Östanå har ett ”rum i rummet” skapats. Här har man målat om, satt upp en fotovägg och skalat av onödiga saker för att skapa en lugn miljö.

- När vi pratar med våra äldre är det fint att ha ett lugnt rum där vi kan samtala eller bara vara. Men rummet kan också stimulera till samtal och aktivering, avslutar Åsa Evernäs.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR